En sikker og diskret internet-browser

Hver gang du går på internettet efterlader du spor. Et enkelt besøg på nettet udgør måske Se mere brave.comikke den store risko, men når alle dine besøg og søgninger samles i en database er dit privatliv pludselig mere blotlagt end de fleste bryder sig om.

Brave browseren blokerer som standard en stor del af de sporingsforsøg, du udsættes for. Når den ikke blokerer alt, hænger det sammen med, at det ville gå ud over funktionaliteten på mange hjemmesider.

https://www.brave.com/